Marie-Louise

France Parent (vertaling: Marleen Van Mierlo)

 

Enfant de temps de Grande Guerre,

Fille d’orpheline et de mère inventée.

Quelle a été ton histoire?

 

Née de femme trahie ou aux mœurs légères?

Laissée aux bons soins des bonnes sœurs…

Jusqu’à ce que père revienne.

 

Puis…

Jeune femme emmenée en Terre promise.

Volée?  En fugue?

Tu traverses l’océan.

 

Tu rencontres l’amour : il s’appelle Paul.

Tu enfantes à ton tour.

Maman maladroite et fragile aux doigts de fée.

 

Grand-Maman de mon enfance.

Crochet, tricot, et carrés de sucre.

Tu es morte avant que je ne te connaisse.

 

Ton histoire…

Heureuse ou triste?  Un peu des deux?

Qu’importe, tu as vécu.

 

Sans te connaître, je te connais.

Ton sang coule dans mes veines.

J’arrive.

 

Ta petite fille.

 

 

Kind uit de tijd van de oorlog,

Weesmeisje met een denkbeeldige moeder.

Hoe ziet jou verleden eruit

 

Geboren uit een verraden vrouw of één van

lichte zeden?

Overgelaten aan de goede zorgen van de nonnen…

Totdat vader wederkomt.

 

En daarna…

Een jonge vrouw aangetrokken door het beloofde land.

Gestolen? Gevlucht?

Je steekt de oceaan over.

 

Je ontdekt de iefde: hij heet Paul.

Jouw beurt om een kind te krijgen.

Een onhandige moeder, breekbaar, gevoelig.

 

Grootmoeder in mijn jeugd.

Haken, breien en suikerklontjes.

Je bent gestorven voordat ik je heb leren kennen.

 

Jouw leven…

Gelukkig of ongelukkig? Een beetje van allebei?

Hoe dan ook, je hebt geleeft.

 

Zonder je te kennen, weet ik af van jouw bestaan.

Jouw bloed stroomt door mijn aders.

Ik kom eraan.

 

Je kleinkind.