Veilig

– Kiek Manasse, Soest

Je hebt geen bescherming nodig,
bent herinnering
in bladgoud blijvend herfst:
wat uit kon lopen
wordt stilgehouden. Houd
maar ongerept wat open
springen zou, opdat je geen
bescherming nodig hebt.